Vergoeding

Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang (en vervoer) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente (de WMO consulent) is verantwoordelijk voor het stellen van deze indicatie. Afhankelijk van deze indicatie kunnen we samen bepalen welke dag(en) u onze dagopvang bezoekt.

Wij bieden binnen de WMO onze zorg op basis van ZIN (Zorg In Natura). Dit betekend dat we per 1 januari 2019 een gecontracteerde zorgaanbieder zijn binnen Twente. Om een indicatie aan te vragen is het noodzakelijk dat u deze aanvraag bij uw gemeente indient. De consulent binnen het team zorg en ondersteuning bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten.

Het is mogelijk dat er een eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK)wordt gevraagd. Tot 01-01-2019 was de  hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Vanaf 01-01-2019 wordt er een abonnement tarief geïnd, Deze eigen bijdragen is binnen de WMO voor iedereen gelijk.

Binnen de Wet Langdurige Zorg ( deze vergoeding loopt via het Zorgkantoor) is de eigen bijdrage wel afhankelijk van uw financiële situatie. Hieronder staat een link naar het CAK zodat u uw eigen bijdrage evt. kunt berekenen: CAK Rekenhulp

Uiteraard kunt u met ons hierover contact opnemen om informatie op te vragen. Ook kunt u voor deze informatie terecht bij uw gemeente.

Natuurlijk bent u bij ons ook van harte welkom wanneer u niet in aanmerking komt voor een vergoeding WMO budget, dan wordt er een vergoeding in rekening gebracht voor onze dienstverlening.

Reageren is niet mogelijk