Beleid kwaliteit en klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de beste zorg aan u te verlenen. Mocht dit onverhoopt niet geheel tot uiting komen, vernemen we dit graag van u. Onder het nuttigen van een kop koffie hopen we dat we nader tot elkaar kunnen komen. Mocht het zo zijn dat we met behulp van gesprekken er niet helemaal uit komen kunt u zich wenden tot het Klachten portaal zorg.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor de klachtenprocedure via Klachtenportaal Zorg, wijzen wij u op hun website (https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg). Het klachtenreglement vindt u hier: https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2021/12/2022-Klachtenreglement-Wkkgz-KPZ-.pdf.

 Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie Klachtenportaal Zorg (https://geschillencommissiekpz.nl).

 

Reageren is niet mogelijk